Quy định nội dung

Những quy định dưới đây sẽ giúp các bạn tạo được nội dung chất lượng, trình bày rõ ràng, thống nhất và phù hợp với những tiêu chuẩn về SEO On-page.

Tác giả

1. Bạn chính là tác giả của bài viết, hoàn toàn không sao chép lại từ nguồn khác. Bạn có thể đăng bài viết của bạn ở những nơi khác,  nhưng phải dưới tên của bạn. Quy định này nhằm tạo ra sự thống nhất và tăng cường ý thức về quyền tác giả.

2. Bạn được quyền thuê người khác viết bài cho mình và đăng tải dưới tên của bạn. Hãy nhắc nhở họ tuân thủ các quy định và bạn vẫn là người chịu trách nhiệm về bài viết.

Nội dung

3. Nội dung được viết bằng Tiếng Việt, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp, dấu câu. Những từ chuyên ngành, nếu không có Tiếng Việt thay thế hoặc ít khi sử dụng thì có thể dùng Tiếng Anh.

4. Không sao chép toàn bộ hay 1 phần từ bài viết khác mà không có sự đồng ý của tác giả bài viết đó.

5. Nội dung bài viết chỉ liên quan đến những vấn đề trong lĩnh vực marketing, không vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam. Đặc biệt, không được đề cập đến những chủ đề Chính trị, Tôn giáo, Kinh dị, Đồi trụy.

Trình bày

Tiêu đề

6. Tiêu đề bài viết không quá 50 kí tự, bao hàm với nội dung bài viết để người đọc dễ dàng hiểu qua nội dung khi đọc tiêu đề.

7. Không sử dụng những từ ngữ cảm thán và nhiều dấu câu gây chú ý như “Xem ngay!!!!”, “Cẩn thận!!”

 Nội dung

8. Số lượng từ tối thiểu cho mỗi bài là 300 từ.

9. Các đề mục trong bài viết được định dạng bằng các thẻ H1 (Heading 1) đến H6 (Heading 6), không sử dụng in đậm và tăng kích thước chữ.

10. Không lạm dụng định dạng CHỮ HOA, in đậmin nghiêng, gạch dưới, tô màu một cách không cần thiết.

11. Hình ảnh minh họa có chiều ngang tối đa là 300px, với Infographics là 640px.

12. Bạn có thể sử dụng chức năng Shortcode của WordPress để trình bày dễ dàng hơn.

Tự giới thiệu

13. Tối đa 200 kí tự.

14. Bạn có thể liên kết đến tài khoản Facebook, Google+, Twitter vào phần tự giới thiệu.

15. Bạn chỉ được đặt tối đa 1 liên kết đến trang chủ website của bạn.