Ủng hộ LàmMarketing.vn

Chào bạn,

Với mong muốn truyền bá thông tin và kiến thức về marketing một cách rộng rãi đến cộng đồng Marketer, chúng tôi hy vọng bạn hãy hỗ trợ chúng tôi bằng cách đặt banner của LàmMarketing.vn lên website của bạn. Chúng tôi tin rằng, khi nhận được sự trợ giúp này của các bạn, LàmMarketing.vn sẽ phát triển nhanh, mạnh hơn… Hãy tặng chúng tôi một viên gạch cho nền móng vững chắc hơn nhé !

Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Đây là những banner ủng hộ LàmMarketing.vn được thiết kế sẵn với nhiều kích thước khác nhau. Bạn hãy chọn hình thức, kích thước phù hợp nhất với website của mình nhé!

Banner 468 x 60

Làm Marketing

<a href="http://lammarketing.vn/" title="Làm Marketing">
<img alt="Làm Marketing" src="http://lammarketing.vn/ads/banner-lammarketing-468x60.jpg" width="468" height="60" />
</a>

Banner 300 x 300

Làm Marketing

<a href="http://lammarketing.vn/" title="Làm Marketing">
<img alt="Làm Marketing" src="http://lammarketing.vn/ads/banner-lammarketing-300x300.jpg" width="300" height="300" />
</a>

Banner 300 x 250

Làm Marketing

<a href="http://lammarketing.vn/" title="Làm Marketing">
<img alt="Làm Marketing" src="http://lammarketing.vn/ads/banner-lammarketing-300x250.jpg" width="300" height="250" />
</a>

Banner 250 x 250

Làm Marketing

<a href="http://lammarketing.vn/" title="Làm Marketing">
<img alt="Làm Marketing" src="http://lammarketing.vn/ads/banner-lammarketing-250x250.jpg" width="250" height="250" />
</a>

Text link

Cộng đồng Làm Marketing

<a href="http://lammarketing.vn/" title="Làm Marketing">Cộng đồng Làm Marketing</a>

 

Xin chân thành cảm ơn chủ quản của các website sau đã ủng hộ LàmMarketing:
1. http://www.modemquang.com
2.

Pin It