facebook-nam-2026

Facebook Năm 2026

Facebook 10 năm tới nhắm tới việc cung cấp Internet miễn phí đi kèm các dịch vụ mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo. Tháng 4/2016, Mark Zuckerberg đã đưa ra tầm nhìn chiến lược trong 10 năm t...
core-facebook-targeting-hoat-dong-the-nao-1

Core Facebook Targeting Hoạt Động Thế Nào?

Cách đặt mục tiêu đối tượng có ảnh hưởng đến hình thức hiển thị (máy tính, cột bên phải, smart phone, di động thường) không? Hay cách hiển thị phụ thuộc vào giá tiền đấu giá của quảng cáo. Mình có ch...